Yhteystiedot 2021

 
Hallitus

Puheenjohtaja Kimmo Kunnari.......................................................
sähköposti: kimmo.kunnari(at)pp4.inet.fi

0400-781184

Varapuheenjohtaja Ari Kunnari............................................... 040-7651561


Sihteeri-rahastonhoitaja Esa Kunnari........................................
sähköposti: esa.kunnari(at)pp.inet.fi

 


050-4835334Jäsenet:


Tarmo Sarajärvi................................................................................ 050-9191400
Kimmo Kunnari............................................................................. 0400-931395
Matti Ravakko................................................................................. 0400-205715
Heikki Poikajärvi.............................................................................040-7359000
Ilkka Poikajärvi............................................................................ 0400694078
Jukka Hakola..................................................................................040-6800210
Jari Matinmikko............................................................................
Kalevi Ylitapio................................................................................

0400-856179
0400-223557 


Seuran postiosoite:
Tapion Erämiehet ry
c/o Esa Kunnari
Jyväkuja 8
96460 Rovaniemi

 


Toimihenkilöt
 
Metsästys ja riistanhoito
Metsästyksenjohtaja: Tarmo Sarajärvi............................................ 050-9191400
Ampumaratavastaava: Risto Karonen............................................ 040-7448871

Ampumaradan vuokraus: Jukka-Pekka Väänänen......................

040-5123014

 
Kalastus
Iso Toramojärven kalastusasiat: Kalevi Ylitapio.............................. 0400-223557
Iso Toramon kämppienhoito ja kunnossapito: hallitus
 
Virike- ja kenneltoiminta
Ampumakilpailut: Ari Kunnari..........................................................

040-7651561

Kalakilpailujen yhteyshenkilö: Kalevi Ylitapio..................................

Kenneltoiminnan yhteyshenkilö:Jari Matinmikko.............................

0400-856179

 

Muu toiminta

Toimitalon varaustilannetta voi tiedustella sihteeriltä!


 

 


WWW-sivujen sisältö: Janne Poikajärvi......................................... 040-5102931
Esa Kunnari................................................ 050-4835334