Toiminnan tavoitteet
Tapion Erämiehet ry:n tavoitteena on ylläpitää yhdistystoimintaa, jolla turvataan jäsenistölle mahdollisuus harrastaa metsästystä ja kalastusta kohtuullisin kustannuksin. Tavoitteeseen pyritään vuokraamalla riittävä määrä maa- ja vesialueita, ylläpitokustannusten kohdentamisella käyttäjiin ja kehittämällä koko perhettä palvelevaa harrastustoimintaa. 

 

Toimintastrategia


  1. Ylläpitokustannukset ja varsinaiset toimintamenot mitoitetaan oikeisiin mittasuhteisiin toimikuntakohtaisella kustannusseurannalla ja määrittelemällä realistiset palveluhinnoittelut.
  2. Toimikuntien omavaraisuus turvataan ohjaamalla toiminnasta saadut varat toiminnan kehittämiseen ja uusien tapahtumien järjestämiseen.
  3. Jäsenyyden merkitystä korostetaan järjestämällä harrastukseen liittyvää monipuolista koulutusta ja ohjaavaa toimintaa.
  4. Toiminnan jatkuvuus turvataan nuorisoon kohdistuvalla toiminnalla
  5. Riista- ja kalakannat säilytetään järkevällä metsästys- ja kalastuspolitiikalla.