Toimintakertomus 2012


 

Vuosikokous pidettiin Luonuanpirtillä 26.2.2012. Toimintakaudella Tapion Erämiehet ry:n puheenjohtajana on toiminut Janne Poikajärvi ja yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet: Kalevi Korhonen (varapuheenjohtaja), Jari Matinmikko (sihteeri), Risto Karonen (rahaliikenteenhoitaja), Tarmo Sarajärvi, Tuomo Poikajärvi, Matti Ravakko, Kimmo Kunnari, Ari Kunnari, Jukka Hakola ja Rami Tapanimäki. Metsästyksenjohtajana ja metsästystoimikunnan vetäjänä on toiminut Tuomo Poikajärvi. Ampumaratavastaavana on toiminut Risto Karonen ja ampumaradan vuokraamisesta on vastannut Matti Ravakko. Kalastustoimikunnan vetäjänä on toiminut Kari Kaave ja Naistoimikunnan vetäjänä Tiina Aikio. Viriketoimikunnan toimintaan liittyen kalastuskilpailuista on vastannut Tuomo Poikajärvi, ampumakilpailuista Pentti Hakola ja kenneltoiminnasta Jari Matinmikko. Toimitalon vuokraukseen liittyvistä asioista on huolehtinut Airi Laukkanen.

 

Tapahtumat


 

 1. Vuosikokous pidettiin 26.2.2012 Luonuanpirtillä
 2. Kevään aikana järjestettiin RHY:n koeammuntoja 3 kertaa ja syksyllä 4 kertaa.
 3. Naistoimikunta on pitänyt kanttiinia ammuntojen yhteydessä kodalla.
 4. Jäsentenväliset pilkkikilpailut pidettiin Kuoksajärvellä 14.4.
 5. Toimitalon takka uusittiin toukokuun aikana.
 6. Siikauistelukilpailut pidettiin Iso Toramojärvellä 8.7.
 7. Hirviseurueen harjoitusammunnat sekä ammunta cup-kilpailu käynnistyi 4.7. ja jatkui 16.9. saakka
 8. Yleiset lasten onkikilpailut pidettiin Kuoksajärvellä 4.8. Kilpailuun osallistui noin 10 lasta sekä sankka joukko toimitsijoita / huoltajia.
 9. Ampumakilpailut (luodikko + hirvi) järjestettiin 12.8.
 10. Yhdistyksen kesäkokous pidettiin 13.8. Luonuanpirtillä.
 11. 5-seuran ampumakilpailuihin osallistuttiin 15.8.
 12. Uistelukilpailut järjestettiin Iso-Toramojärvellä 22.9. Kilpailuun osallistui noin 10 venekuntaa.
 13. Hirvijahti aloitettiin syyskuun viimeinen lauantai.
 14. Kauden 2012 hirvipeijaiset pidettiin 20.10.2012 Luonuanpirtillä.
 15. Seuran edustajat osallistuivat vaihtojahtiin Etelä-Suomessa marraskuussa.
 Metsästys ja kalastus

Hirvilupia Tapion Erämiehet ry sai 14 aikuista + 9 vasaa, hirvenmetsästykseen osallistui jäsenistämme 41 henkilöä. Kaatamatta jäi 2 aikuista hirveä ja 6 vasaa. Riistanhoitotyö jatkui edellisten vuosien tavoin, riistapeltoja kylvettiin ja maastoon vietiin nuolukiviä ohjaamaan hirviä pois taimikoista. Jäsenistö harrasti aktiivista pienpetojen pyyntiä. Metsäkauriin pyynti oli sallittu seuran vuokramailla.

Vuonna 2012 kalastuspäiviä oli 110 ja saalista saatiin niin uistattelemalla, katiskoilla kuin verkoillakin. Siikoja pyydettiin 252 kpl, haukia 36 kpl, taimenia 9 kpl (keskipaino noin 3,0 kg) ja mateita 3 kpl. Muikkuja saatiin 101 kg ja ahvenia 87 kg. Vuonna 2012 taimenia istutettiin 500 ja siikoja 2800 kpl.

Seuratoiminta


Yhdistyksen jäsenistöstä perusjäsenmaksun maksaneita oli 168 kpl, metsästysmaksun maksaneita oli 158 kpl ja kalastusmaksun maksaneita oli 151 kpl.

Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi on järjestetty erilaisia talkoita. Toimitalon takka uusittiin toukokuussa. Pirttivaarassa raivattiin tienvartta. Naistoimikunta on talkoillut toimitalon sisätilojen kunnostamisen ja siistimisen parissa. Toramon kämpälle vaihdettiin kiuas. Seuratoiminnan yhtenä edellytyksenä on jäsenten aktiivinen osallistuminen yhteisten toimitilojen, riistanhoidon sekä kalavesien ylläpitotehtäviin. Yhdistyksemme tapahtumista tiedotettiin Lapin Kansan seuratoimintapalstalla sekä seuramme internet-sivuilla osoitteessa www.temry.fi.

Kiitos jäsenille vuodesta 2012 ja toiminnallista tulevaa kautta kaikille!

1.2.2013 Hallitus