Ampumakokeiden suoritusajat

 Rovaniemen RHY:n ampumakokeet

Ammunnat alkavat arkisin klo 17.00 ja viikonloppuisin la - su klo 9.00. Kokeeseen on ilmoittauduttava arkisin klo 19.00 ja viikonloppuisin klo 12.00 mennessä. Ampumakoemaksu on 20 € / suorituskerralta.

Kokeen suorittajan on esitettävä ammunnan valvojalle ennen ampumakokeen suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen voimassa oleva hallussapito- tai rinnakkaislupa,metsästyskortti ja varmennus sen maksamisesta sekä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä.

Ampumakokeen suoritusajat Tapion Erämiehet ry:n ampumaradalla löytyvät kalenterista. Kalenteriin on merkitty myös vuorossa oleva työryhmä.

 

Uudistettu ampumakoe voimaan 1.3.2006

Maa- ja metsätalousministeriö on antamallaan asetuksella uudistanut hirvieläinten ja karhun metsästyksessä ampujalta vaadittavan ampumakokeen. Asetus tulee voimaan maaliskuun alusta lukien.

Hirvieläinten ja karhun metsästykseen ampujana osallistuvalta vaaditaan lakisääteisen ampumakokeen suorittamista. Ampumakokeen yksityiskohdista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Ampumakokeen uudistamisella korostetaan harkitun ja tarkan sekä ilman turhaa kiirettä ammuttavan tappavan riistalaukauksen merkitystä.

Ampumakokeessa siirrytään käyttämään pelkästään paikallaan olevaa maalikuviota aikaisemman paikallaan olevan ja liikkuvan maalikuvion sijasta. Lisäksi hirvieläimiä ja karhua koskevat kokeet eriytetään toisistaan, sillä hirvieläimillä ja karhulla tappavat osuma-alueet sijaitsevat eri tavalla. Hirvieläinkokeissa käytetään luonnollisen kokoista hirveä esittävää maalikuviota. Vastaavasti karhukokeessa käytetään karhua esittävää maalikuviota.  Maalikuviot sivun alareunassa.

Ampumakokeessa ammutaan neljä laukausta 90 sekunnin kuluessa ensimmäisestä laukauksesta lukien. Ampumakoe voidaan suorittaa pysty-, istuma- tai polviasennosta tukea käyttäen. Tällä mahdollistetaan tarkkojen laukausten ampuminen ampujan kannalta hänelle itselleen sopivinta ampuma-asentoa ja tukea käyttäen.

Ampumakoe hyväksyttiin aikaisemmin osuttaessa 65 senttimetrin suuruiselle osuma-alueelle. Uudessa hirvieläimiä koskevassa ampumakokeessa hyväksytty osuma-alue on suuruudeltaan 23 senttimetriä ja karhukokeessa 17 senttimetriä.

Uudistukseen liittyy siirtymäsäännöksiä, joiden avulla tehdään joustavammiksi lakisääteiselle metsästäjäorganisaatiolle uudistuksesta aiheutuvia velvoitteita. Ampumakokeissa voidaankin käyttää kahden vuoden ajan aikaisempien säännösten mukaista hirvikuviota. Lisäksi aikaisempien säännösten mukaisesti suoritettu voimassa oleva ampumakoe vastaa uuden asetuksen ampumakoetta ampumakokeen voimassaoloajan.

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Christian Krogell, p. (09) 160 53373, 040 735 3173 ylitarkastaja Sauli Härkönen, p. (09) 160 52469, 040 752 3302

 

Hirven Maalikuvio

Karhun maalikuvio