Metsästyssuunnitelma 2012 - 2013 (voimassa kesäkokoukseen 2013 asti)


Norvajoki 2005

Kanalintujen metsästyksessä noudatetaan Riistakeskuksen päätöstä. Seuran jäseniä pyydetään kuitenkin pysymään kohtuudessa saalismäärien suhteen, jotta tulevalle kaudelle jäisi mahdollisimman voimakas pesivä kanta. Kaiken ylimääräisen metsästysinnokkuuden voi purkaa pienpetojahtiin.

Pienpetokantojen vähentämisen vauhdittamiseksi seuramme järjestää tulevallakin kaudella pienpetokilpailun jäsenten keskuudessa. Pienpetopyynnissä pyydettävinä ovat supikoira (2 pistettä), kettu (2 pistettä), minkki (1 piste), kärppä (1 piste) ja varis (1 piste). Pienpetopyyntiin osallistuneiden kesken arvotaan yksi lahjakortti. Eniten pisteitä saanut palkitaan myös lahjakortilla. Kilpailun pyyntialueina ovat seuramme vuokramaat sekä RHY:n alueella olevat valtionmaat. Metsästyskauden päätyttyä, jokaisen metsästävän jäsenen tulee tehdä saalisilmoitus pienriistasaaliista eriteltynä (laji / määrä).

Jokainen seuran metsästystä harrastava jäsen on velvollinen tekemään yhden riistanhoitopäivän riistakantojen hyväksi seuramme vuokramailla. Velvoitepäivä suoritetaan erikseen järjestettynä. Kauden aikana tullaan järjestämään useampi tällainen tapahtuma, joten kaikilla on mahdollisuus suorittaa velvoitepäivä. Riistanhoitopäivän voi korvata myös rahallisesti jonka suuruus on 16 €. Riistanhoitopäivistä voi tiedustella niistä vastaavalta toimihenkilöltä.

Hyväksytyistä hirviluvista osoitetaan seuralle kaadetuista hirvistä 20 % +1 hirvi. Seura maksaa edellä olevien osalta hirviluvat. Loput hirvilupamaksuista jaetaan tasapuolisesti metsästykseen osallistujien kesken.

Hirvijahdissa noudatetaan vuosikokouksen hyväksymää sääntöä pois lukien mitä tässä metsästyssuunnitelmassa on esitetty. Tarkennukset hirvenpyyntiin ja lihanjakoon sovitaan hirvipalaverissa ja kirjataan ylös hallituksen kokouksessa. Hirvenkaatoluvat anotaan metsästyksenjohtajan toimesta osana yhteislupaa.

Jokainen hirvijahtiin osallistuja on velvollinen osallistumaan metsästyksen lisäksi riistankäsittelyyn, ampumaradan ylläpitävään toimintaan sekä hirvipeijaisten järjestelyyn. Varsinkin peijaisten järjestelyyn toivotaan lisää porukkaa.

Maansa seuralle vuokranneille maanomistajille jaetaan lihaosuudet kaadetuista hirvistä entisen käytännön mukaan.

Vieraslupia seuran maille myydään ainoastaan jäniksenmetsästykseen.

Karhun pyynti hirvenmetsästyksen yhteydessä toteutetaan metsästyksenjohtajan päätösten mukaisesti. Mikäli karhu kaadetaan hirvenmetsästyksen yhteydessä, lihat jaetaan ampujan ja seuran kesken tasan. Ruhon muut osat kuuluvat ampujalle.


Laatinut 3.8.2012 Tapion Erämiehet ry:n hallitus, hyväksytty Tapion Erämiehet ry:n kesäkokouksessa 13.8.2012