Metsästys

 Tapion Erämiehet ry:n metsästystoiminnan tavoitteena on hoitaa ja valvoa metsästykseen vuokrattujen maa-alueiden käyttöä sekä säädellä riistakantojen verotusta kestävän käytön periaatteella. Toiminnalla luodaan edellytykset tuottaa jäsenistölleen riittävät, hyvin hoidetut metsästysalueet ikimuistoisiin metsästyskokemuksiin.

Metsästystoiminta rahoitetaan metsästyskäyttömaksuilla ja vierasluvilla. Maksu oikeuttaa jäsenen metsästämään alueella voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten ehtojen mukaan. Maksu sisältää metsästäjäliiton jäsenmaksun, Jahtilehden vuosikerran ja liiton jäsenedut. Loput maksusta käytetään riistanhoitotyöhön ja metsästyksen valvontaan.

Metsästykseen liittyvistä rajoituksista ja käyttöoikeuksista päätetään ennen metsästyskauden alkua pidettävässä kesäkokouksessa. Riistanhoitotyötä tehdään mm. vesakoinnin, pienpetopyynnin ja riistapeltojen muodossa.

Metsästyksessä pyritään myös hyvään yhteistyöhön naapuriseurojen kanssa niin valvonnan kuin kestävän verotuspolitiikan osalta.

Tapion Erämiehet on tehnyt yhteistyötä nuorisotyön saralla, mm.Tapion koululaiset ovat saaneet
tutustua hirvenmetsästyksen saloihin osallistumalla yhtenä päivänä jahtiin. Oman seuran nuoriso on saanut myös tulla mukaan metsälle vanhemman seurassa ja näin on moni uusi hirvimies saanut metsästyksen kipinän sisälleen.

Metsästyssuunnitelma kaudelle 2012-2013.

Kesäkokouksen hyväksymä hirviohjesääntö kaudelle 2012-2013.