Tapion Erämiehet ry on Rovaniemellä Tapionkylässä toimiva metsästys- ja kalastusseura. Seura on perustettu vuonna 1961 ja toiminta käynnistyi kalastuspainotteisena. Iso Toramon kämppäpaikka vuokrattiin heti seuraavana vuonna. Tätä nykyä seuralla on kalaisan Iso Toramojärven rannalla omalla tontilla kaksi kämppää, veneenlaskupaikka ja venevaja.

Seuran tukikohtana toimii Luonuanpirtti, vuonna 1983 valmistunut hirsirakenteinen toimitalo Tapionkylässä. Toimitalo on loistava paikka seuran omiin tarkoituksiin ja tiiviissä käytössä myös muissa paikkakunnan tapahtumissa. Häät, syntymäpäivät ym. juhlat saavat erinomaiset puitteet Luonuanpirtillä.

Vuosien saatossa toiminta on laajentunut huomattavasti ja muuttunut metsästyspainotteiseksi. Metsästystoiminta sisältää hirvi-, pienriista- ja pienpetopyyntiä, yksityisiä maa-alueita on vuokralla n 10 000 ha. Hirvijahti on yksi toiminnan kulmakivistä ja seura toimii aktiivisesti mm. yhteislupa asioissa. Seuralla on oma hirvirata asianmukaisine varusteineen. Ampumaradalla järjestetään omien harjoitusten lisäksi RHY:n hirvikoeammuntoja. Rata on myös seuran ulkopuolisten vuokrattavissa.

Tapion Erämiehillä tulevaisuus näyttää valoisalta. Seura ei ole päässyt pahoin ukkoutumaan, vaan nuoria ja innokkaita jäseniä on tullut jatkuvasti ja vanhat konkarit ovat ottaneet heidät avosylin mukaan toimintaan. Jäsenmäärä on n.350.

__________________________________________________________________

Ajankohtaiset tapahtumat löydät "Tapahtumat"-osiosta sivuston vasemmasta reunapalkista.