Kalastus

 Tapion Erämiehet ry:n kalastustoiminnan tavoitteena on hoitaa ja valvoa kalastukseen vuokrattujen maa- ja vesialueiden käyttöä sekä säädellä kalakantojen verotusta kestävän käytön periaatteella. Toiminnalla luodaan edellytykset tuottaa jäsenistölleen riittävät, hyvin hoidetut kalastusalueet ja palvelut.

Kalastuskäyttömaksu oikeuttaa käyttämään seuran palveluja ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita ja tiloja Iso Toramojärvella. Maksu oikeuttaa myös myös verkkopyyntiin Iso Toramojärvellä. Suositus verkon silmäkooksi on 50mm. Jokaisen kalastajan on merkittävä saamansa saalis venevalkamassa olevaan saalispäiväkirjaan.

Kalastukseen on seuralla on pitkät perinteet heti seuran alkutaipaleelta 60 luvun alusta lähtien. Seuran käytössä on oivat mahdollisuudet Iso Toramojärvellä, josta hankittiin oma tontti joitain vuosia sitten. Järvellä on pari kämppää, joissa voi yöpyä kalastus- tai marjastusretkellään. 

Kesäisin seura on järjestänyt Toramossa perinteiset vetouistelukilpailut. Toramo on ollut tärkeänä osana myös seuran nuorisotyössä, sillä siellä on järjestettyleirejä, joissa nuoret ovat päässeet tutustumaan erilaisiin kalastusmuotoihin ja luontoon muutenkin. Iltanuotiolla paistuivat ja maistuivat niin lätyt kuin makkaratkin ja herkkujen herkkua olivat itsepyydetyt savustetut kalat.

Toramon kämpällä on vieraskirja, johon jokainen kävijä velvoitetaan kirjaamaan käyntinsä.